Som en del af strategien ”Vækst og bedre liv” samler Aller Media nu sine to contentbureauer, AllerCP og OTW, og skaber et af landets største indholdsfokuserede kommunikationsbureauer under det fællesnordiske brand OTW.

– Vi ser meget frem til at få samlet kræfterne fra AllerCP og OTW i ét stærkt full-service contentbureau. I OTW har vi været igennem en markant omstilling i det seneste år og vi oplever både stor lydhørhed og interesse for den tilgang, vi har til kommunikation. Samtidig styrker sammenlægningen hele vores nordiske tilgang, hvor vi nu har mere end 200 medarbejdere fordelt på fem kontorer i Sverige og Danmark, siger Annette Bach, CEO i OTW

Med den nye sammenlægning styrker Aller Media både kompetencer i forhold til indholdsproduktion og skaber en mere strømlinet og agil virksomhed. På den baggrund skal OTW udfordre reklame-, medie- og PR-bureauerne og sikre ny forretning i et marked, hvor den gode historie er langt vigtigere end den kanal, den bliver fortalt på.

– Vi ser to tendenser, som vi mener, at vi har gode muligheder for at udnytte. Den ene er en stigende efterspørgsel på historiefortælling hos både virksomheder og organisationer, og den anden er en langt større uafhængighed af traditionelle virkemidler som PR- og reklame. Det giver os en mulighed for at bringe alle vores unikke kompetencer i spil i markedet gennem vores nye og større bureau, siger adm. direktør i Aller Media, Lars Sander Matjeka.

Bred markedserfaring
Med sammenlægningen af AllerCP og OTW forener Aller Media samtidig to bureauer, som traditionelt har henvendt sig til forskellige dele af markedet. Hvor OTW er stærkt forankret hos offentlige kunder og organisationer, så er AllerCP til gengæld stærkt repræsenteret inden for eksempelvis retailbranchen, og det nye bureau får dermed en meget bred markedserfaring. Det sammenlagte bureau vil fortsat være under ledelse af den nuværende CEO for OTW, Annette Bach.

Med sammenlægningen kommer OTW Danmark til at have 75 medarbejdere med stærke kompetencer inden for blandt andet magasiner, websites, visuel og grafisk udvikling og design, digital rådgivning, film og strategi på de to kontorer i Aarhus og København

Fortsat fokus på rekruttering
I forbindelse med sammenlægningen udvider OTW desuden direktionen og tilknytter Lea Krag Fogh som ny COO. Lea Krag Fogh er rekrutteret internt i Aller Media og har desuden mange års bureauerfaring fra Hjaltelin Stahl. Rekrutteringen er en del at OTW’s strategiske fokus på at tilknytte førende seniorkompetencer fra bureaubranchen og OTW har således gennem det sidste år ansat Lars Nørretranders (tidligere Kunde & Co. og TV2) som Creative Director, Martin Hartmann Jacobsen (tidligere Radius og Bysted) som Digital Director og Lasse Meldgaard Bloch (tidligere Geelmuyden Kiese og Novozymes) som CSO.