Her vil vi kaste lys over, hvorfor man efter en årrække med benhårdt data-fokus igen bør vende sig mod sociologien, når man arbejder med målgrupper. Vi sætter fokus på værdifællesskaber, og hvorfor netop disse kan være den afgørende brik i jeres marketing- og kommunikationsindsats, uanset om målet er rekruttering eller fastholdelse.

Du kan blandt andet møde:

  • Dominique Bouchet, professor emeritus i Marketing på Institut for Marketing og Management ved Syddansk Universitet.
  • Toke Mølgaard, CCO, Corporate Communications, Marketing & Public Affairs i GS1 Denmark
  • Nadia Jakobsen, Strategic Advisor i OTW

 

Tilmeld dig her


Tid og sted
Tirsdag 1. november 2022
Folke Bernadottes Allé 7 (indgang for enden af bygningen modsat Østerport)
2100 København Ø

Program
8.30—8.45

Check-in, morgenmad og kaffe fra Kalles kaffevogn

8.45—9.00
Velkomst og intro
Jeppe Veddinge, CEO OTW

9.00—10.00
Fællesskabernes forbløffende kraft
Dominique Bouchet peger på afgørende forandringer i den måde kunder og medarbejdere forholder sig til verden og til hinanden på; forandringer, som fordrer, at man har større fokus på værdifællesskaber i sin markedsføring og medlemsrekruttering.

10.00 —10.15
Fra værdifællesskab til historiefortælling
Nadia Jakobsen fortæller om, hvordan vi i OTW bruger værdifællesskaber, når vi udvikler indholdsstrategier i samarbejde med vores kunder

10.15—10.30
Pause

10.30 – 11.15
Værdifællesskaber som retningsgiver
Toke Mølgaard og Nadia Jakobsen fortæller om, hvordan GS1 har brugt værdifællesskaber i deres kommunikation såvel strategisk som operationelt, og hvilken effekt det har haft.

11.20
Afslutning og tak for i dag

Til dette event bliver der taget billeder til kommercielt brug. Der vil ikke blive taget portrætfotos, men billeder af begivenheden og oplægsholdere. Hvis du ikke vil indgå på disse, så skriv til otw@otw.dk

OBS: Vi bor tæt på Østerport Station. Vi kan desværre ikke tilbyde parkering på området.