Hvad er din rolle hos OTW?

Som OTWs nye Head of Growth skal jeg hjælpe med at implementere OTWs nye strategi, som fokuserer på medlemsorganisationer, der er en helt central del bureauets kundebase.

Med min erfaring fra mange års rådgivning af medlemsorganisationer og min kommunikationsfaglighed vil jeg blandt andet hjælpe medlemsorganisationer i deres rejse fra print til digital kommunikation samt hjælpe dem med udvikling af deres kanalstrategi. Her bliver det centralt at fokusere på kortlægning af selve medlemsrejsen og hjælpe vores kunder med forstå deres medlemmers behov, udfordringer og mulige løsninger – på tværs af organisationens kommunikationskanaler.

Hvad bør man som medlemsorganisation prioritere højest i sin kommunikationsstrategi her i 2023?

Alle medlemsorganisationer er i dag udfordret i forhold til rekruttering og fastholdelse af deres medlemmer. Derfor er det helt centralt, at kommunikationsstrategien dels har fokus på kortlægning af medlemsrejsen og dels har fokus på konkret værdiskabelse til medlemmerne.

Medlemsorganisationerne skal derfor sørge for at være handlingsanvisende i deres medlemskommunikation og bevise, at de forstår deres medlemmers udfordringer og sikre, at de stiller relevante services og vejledning til rådighed for medlemmerne for eksempel via magasiner, websites og sociale medier. Det er her arbejdet med organisationens kanalstrategi bliver vigtig. Medlemsorganisationerne skal have et klart billede af, hvilke kommunikationskanaler deres medlemmer anvender, og hvilke der er i vækst blandt medlemmerne. De seneste år har vi for eksempel set, at TikTok og LinkedIn spiller en større rolle i kommunikationen til medlemmerne.

Hvilke fordele og udfordringer kan der ligge i at digitalisere sit medlemsmagasin?

Udfordringen for de fleste medlemsorganisationer er helt klart at rekruttere og fastholde medlemmerne. Her er løsningen nødvendigvis ikke at nedlægge medlemsbladet, men at møde medlemmerne på de kanaler, hvor de befinder sig. Det er derfor ikke et spørgsmål om at digitalisere medlemsmagasinet, men nok nærmere et spørgsmål om at finde den rette balance mellem print og de digitale platforme. For selvom de digitale platforme stormer frem, er der stadig medlemmer, der foretrækker deres medlemsmagasin. Etablering af digitale platforme kan være meget tidskrævende og dyre, da det ofte kræver ansættelse af nye kompetencer og omfattende investeringer i udvikling og drift af den nye digitale platform. Erfaringen viser samtidig, at der ikke er nogen garanti for, at du som medlemsorganisation sparer penge ved lukke det printede medlemsblad til fordel for de digitale platforme.

Hvordan kommer medlemskommunikationen ellers til at se ud i fremtiden?

Medlemskommunikationen vil i højere grad foregå på tværs af platforme. Dog er der ingen tvivl om, at medlemsmagasinet vil blive udgivet med en lavere frekvens. Så i stedet for at udgive magasinet otte gange om året, vil det måske kun blive udgivet fire gange om året og suppleret af kommunikation via de digitale kanaler. Endelig kommer vi ikke udenom, at medlemsorganisationernes website i fremtiden kommer til at være samlingspunktet for alt relevant indhold og medlemsservices. Her handler det om at finde den rette balance mellem print og digital kommunikation – og det skal vi hjælpe vores kunder med.

Læs mere om Jespers ansættelse og målsætningerne for OTW.

Kontakt Head of Growth i OTW, Jesper Borggaard på mobil +45 53 44 77 55 for en uforpligtende snak.