Banner1

Udfordring

Aldrig har vi mennesker skabt så meget affald. I 2013 blev ressourcestrategien ”Danmark uden affald” derfor vedtaget, og den slår fast, at Danmark brænder for meget affald af, og at vi fremover skal betragte affald som en ressource.

Et af målene i strategien er, at vi genanvender 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022. Her har kommunerne en central opgave. Den tager Randers Kommune alvorligt, og for at nå målet havde kommunen brug for at engagere borgerne til at tage del i og høste fordele af affaldsordningerne.

I Randers Kommune har man valgt at bruge magasinformatet til at informere borgerne, da det giver plads til at fortælle de mere komplekse historier, der kan være svære at kommunikere på andre platforme.

Løsning

OTW og Randers Kommune udviklede sammen et nyt koncept for magasinet EXIT og en ny tagline, ”Fra affald til ressource”, for at sende et klart signal til borgerne om at se affald som en ressource, der kan genanvendes.

OTW står bag det redaktionelle indhold og design af EXIT-magasinet, der lander hos borgerne i Randers Kommune en gang om året. Indholdet er formidlet i et enkelt og levende sprog for at gøre borgerne nysgerrige.

Designet i magasinet omsætter det spændende indhold gennem et dynamisk udtryk, hvor der er få regler, som giver plads til udfoldelse og variation. Det skal være en oplevelse at bladre i EXIT, og læseren vil opleve mange interessante, små grafiske godbidder, som øger spændingen.

Historierne tager afsæt i mennesker fra både den nære og den store, vide verden. Historierne tager højde for, at målgruppen er bred og har forskellige forudsætninger for at benytte de forskellige affaldsordninger. Nogle griber let til kommunens app for at bestille afhentning af storskrald, mens andre har sværere ved det – og EXIT taler til alle borgere.

Vi får udfordret vores synspunkter og sparring på idéer til magasinet, samtidig med at OTW leverer et væld af påfund og guider os i mål med et magasin, vi helt sikkert også vil få ros for, næste gang det udkommer.
Collage4
collage1
Collage3

Resultat

Med det nytænkte EXIT har Randers Kommune ramt plet. Da 2018-udgaven var landet i borgernes postkasse, fik Randers Kommune foretaget en tilfredshedsundersøgelse, der viste, at magasinet skaber værdi for borgerne. Undersøgelsen viste, at 79 procent havde læst eller skimmet magasinet, og at 88 procent synes ”meget godt” eller ”godt” om det. Og 67 procent svarer, at de har gemt EXIT 2018, hvilket vidner om et magasin med en funktion som opslagsværk, når borgerne skal inspireres og informeres om affaldssortering.

Undersøgelsen viste også, at borgerne i Randers Kommune har en høj almen interesse for affaldshåndtering. En interesse, som EXIT har understøttet, og det har ført til, at kommunen allerede i 2018, fire år før tid, var tæt på at nå det mål, kommunen har sat sig: Nemlig at 50 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2022.

Med OTW på holdet kan vi altid regne med, at EXIT er modtagerorienteret og interessant for vores målgruppe.

Om Randers Kommune

Randers Kommune

har godt 98.500 indbyggere

’Rigdom og vækst uden affald’ 

er Randers Kommunes vision for affaldsområdet.

Borgerne i Randers Kommune

sorterede 5.200 tons organisk affald i 2018. Det var 24 % mere end i 2017.

250 tons plastik

blev i 2018 sorteret i genbrugsbeholderen, og det er en stigning på 17 % i forhold til 2017.

Vil du vide mere om casen?

Morten Jensen__80V9373BW.jpg
Morten Jensen
Chief Commerciel Officer

Morten Jensen er Chief Commercial Officer og ansvarlig for udvikling af løsninger til kunder på tværs af organisationen. Han har mange års erfaring fra bureauverdenen, men har også været på kundesiden, blandt andet som marketingchef. Morten har gennem sit arbejde fokuseret på at udvikle kundernes kommunikation – og deres forretning. Han har desuden solid erfaring med lead-generering og med at omsætte godt indhold til konkret værdi for kunderne.