DANVA_case_Topbanner_2500x1500px.png

Udfordring

Tidligere havde DANVA en visuel identitet, der blandede mange forskellige udtryk, alt efter om man mødte foreningen på trykte medier eller onlinemedier. Derfor ønskede DANVA at forenkle og forstærke den visuelle profil på tværs af alle kommunikationskanaler.

Udfordringen var at skabe en ensartet designlinje, der understøtter DANVAs værdier, mission og visioner.

Løsning

Gennem designmæssig og redaktionel bladudvikling, en læserundersøgelse af DANSKVAND samt strategi- og udviklingsworkshops har OTW skabt en sammenhængende visuel identitet.

Resultatet blev en samlet grafisk linje med en modernisering af DANVAs logo, et redesign af medlemsbladet DANSKVAND, udvikling af et nyt website og nye nyhedsbreve. 

For at sikre genkendelighed på tværs af kanaler blev der desuden skabt flere unikke, identitetsskabende elementer. Der blev blandt andet udviklet helt nye grafikker ud fra DANVAs logo og en ny farvepalet.

OTW har mødt os i øjenhøjde, og de har været rigtig gode til at inddrage os i processen
DANVA_case_Bredformat_1000x500px_V2.png
DANVA_case_Bredformat_1000x500px_V1.png
DANVA_case_Kvardrat_1000x1000px.jpg

Resultat

DANVAs nye visuelle identitet er skabt i tæt samarbejde med både medarbejdere og ledelse, hvilket har skabt en værdifuld forankring, der er central for succes.

DANVA har nu et professionelt og smukt udtryk, der skaber retning for organisationen og understøtter en følelse af tilhørsforhold, fællesskab, formål og stolthed – både internt og eksternt.

De grafiske retningslinjer skaber sammenhæng i den daglige kommunikation og gør arbejdsgangene internt i DANVA nemmere.

Om DANVA

Interesseorganisation

for alle, der arbejder professionelt med vand og spildevand.

Selvstændig nonprofit forening,

finansieret af medlemmerne og ved indtægtsdækket virksomhed.

Arbejder for

en lovgivning, der gør det muligt, at medlemmerne kan sikre sundhed, sikkerhed og miljø for danskerne bl.a. ved at indføre nye vandløsninger.

Læs mere på danva.dk

Vil du vide mere om casen?

Morten Jensen__80V9373BW.jpg
Morten Jensen
Chief Commerciel Officer

Morten Jensen er Chief Commercial Officer og ansvarlig for udvikling af løsninger til kunder på tværs af organisationen. Han har mange års erfaring fra bureauverdenen, men har også været på kundesiden, blandt andet som marketingchef. Morten har gennem sit arbejde fokuseret på at udvikle kundernes kommunikation – og deres forretning. Han har desuden solid erfaring med lead-generering og med at omsætte godt indhold til konkret værdi for kunderne.