panthermedia_B62665375.jpg

Udfordring

Dansk El-Forbunds website def.dk skal servicere forbundets medlemmer og medvirke til, at elektrikere uden for forbundet melder sig ind. Desuden er websitet en central kommunikationskanal for Dansk El-Forbund.

El-forbundet havde så meget indhold på sit website, at det var blevet svært for forbundet at overskue og holde indholdet opdateret. Det havde selvfølgelig også konsekvenser for brugeroplevelsen og den værdi, som forbundets medlemmer oplevede.

Indholdet blev produceret og lagt på forbundets website af mange forskellige medarbejdere i hovedforbundet og i forbundets 11 lokalafdelinger, uden klare overordnede retningslinjer, og de medarbejdere der arbejdede med webindhold havde vidt forskellige forudsætninger for at kommunikere digitalt.

Løsning

Sammen med Dansk El-Forbund – og på baggrund af web- og organisationsanalyse – udviklede OTW en indholdsstrategi for def.dk.

Vi udarbejdede skitser til en ny indholdsstruktur, og indholdsredaktionens roller, ansvar og nødvendige kompetencer på tværs af hovedforbundet og de 11 lokalafdelinger blev beskrevet i en redaktionel driftsmanual.

Driftsmanualen giver også anvisning til, hvordan indholdet skal udarbejdes i forhold til det læse- og brugsmønster, der gælder på nettet. Og den lægger op til, at webteksterne fokuserer på nøgleord, som hjælper brugerne af websitet med at danne sig et overblik over de enkelte websider, og som samtidig gør det nemmere at finde siderne via for eksempel Google.

På baggrund af indholdsstrategien, strukturskitserne og driftsmanualen blev der iværksat et større omstrukturerings- og oprydningsarbejde med OTW som rådgivende redaktør i samarbejde med fagpersoner og webansvarlige i hovedforbundet og i lokalafdelingerne. Efterfølgende har OTW bistået med rådgivning til Dansk El-Forbund i det løbende indholdsarbejde.

Fordi vi sammen med OTW har arbejdet med hjemmesiden fra bunden, har vi fået en hjemmeside, der gør det lettere at arbejde med indholdet internt og lettere for vores medlemmer at finde rundt på
Overskrift.jpg
3_sider.jpeg
oversigt.jpg

Resultat

Arbejdet med at optimere indholdet på et website som def.dk er en fortløbende proces, men def.dk fremstår nu mere heltænkt end tidligere, og med en mere genkendelig indholdsstruktur på tværs af sitet.

Antallet af sider på def.dk er reduceret, og indholdet bliver i højere og højere grad bygget op efter de principper, der er udstukket i indholdsstrategien.

Forbundets webredaktører har fået en mere klar retning for indholdet, og et redskab til at udarbejde indhold og fastholde indholdsstrukturen. Det betyder blandt andet, at der ikke længere oprettes flere forskellige sider med samme indhold. På den måde undgås modstridende oplysninger, der modkommunikerer og støjer. Det betyder også, at arbejdsgangene omkring indholdet er blevet mere klare.

Vi hjælper også med

Ud over optimering af indhold og redaktionel bistand har OTW udviklet Dansk El-Forbunds website. I den forbindelse blev der gennemført brugerundersøgelse og involvering af medlemmer og den øvrige organisation. Efter forbundets website blev sat i drift, har OTW udviklet ny funktionalitet og optimeret sitets design, efterhånden som nye behov er opstået.

OTW står desuden for det grafiske design af el-forbundets trykte magasin Elektrikeren og for det løbende layout af magasinet. Og vi har gennemført en læserundersøgelse med anbefalinger til optimering af magasinets redaktionelle indhold.

Vi har også produceret instruktionsvideoer til forbundets hjemmeside, udviklet forbundets e-mail nyhedsbrev og undervist medarbejdere i kommunikation via nyhedsbreve. Ligesom vi leverer grafiske ydelser og producerer trykt og digital kommunikation til Dansk El-Forbunds kongresser og årsmøder.

Om Dansk El-forbund

En fagforening

som blev stiftet den 1. januar 1904.

Arbejder for

at forbedre løn- og arbejdsvilkårene og organisere alle, der er beskæftiget inden for forbundets virkeområde.

Omkring 28.000 medlemmer

inden for el, blandt andet energi, installation, kommunikation, sikring, alarm og processtyring.

11 lokalafdelinger

servicerer Dansk El-Forbunds medlemmer over hele landet.

Læs mere på def.dk

Vil du vide mere om casen?