Netto og Matas / ,

Magasinerne SKØN og LIME

OTW står bag to af Danmarks største gratismagasiner, LIME og SKØN, i en partnerproduktion med henholdsvis Netto og Matas. Begge magasiner har mere end 16 år på bagen og bliver hver især læst af over 200.000 danskere i gennemsnit hver måned. For begge brands er magasinerne blevet essentielle brandopbyggende elementer, hvor indholdet også afspejles digitalt og har rodfæstet sig som stærke identitetsmarkører, danskerne kender – ikke kun for titlen, men i høj grad også for indholdet. Fra 2018-2019 har læsertallene været stigende for begge magasiner – en positiv udvikling, der bl.a. skyldes et konsekvent strategisk arbejde med magasinernes identitet og udtryk samt en konstant finger på pulsen hos målgruppen, der sikrer relevant og aktuelt indhold fra måned til måned.

Udfordring

Digitaliseringen har de seneste år skabt store udfordringer for de trykte medier. Der er rigeligt med indhold. Det er nemt og tilgængeligt, og der er tusindevis af afsendere, der konstant konkurrerer om din opmærksomhed. Så har gratismagasinerne overhovedet en berettigelse på markedet i 2020? I OTW taler vi ikke om, hvorvidt nogle medier er døde eller ej. Vi tror derimod på, at den største udfordring for brands i dag er at lave indhold, som engagerer og har relevans for målgruppen. Med magasinerne LIME og SKØN er nysgerrigheden på læseren, deres liv, tanker og hverdag kombineret med faste redaktionelle formater, som læserne kender, en fast del af opskriften.

Løsning

Både LIME og SKØN er stærke eksempler på, hvordan et fokuseret strategisk arbejde – både som fundament og i den daglige produktion – er essentielt, hvis et magasin skal have succes og vækste i dag. Begge magasiner har grobund i en tydelig indholdsmæssig, sproglig og visuel identitet, der har sikret, at magasinerne har kunne opbygge en relation til deres læsere gennem årene. Samtidig har redaktørernes høje fokus på relevans og aktualitet i indholdet samt løbende udvikling af formater og visuelle justeringer, der passer til tiden, været med til år for år at understrege magasinernes eksistensberettigelse, hvilket i de seneste år har resulteret i stigende læsertal for både LIME og SKØN.