2018_04_Annette_Bach.jpg

Datagraf bliver til OTW

Annette Bach, administrerende direktør i OTW Danmark, fortæller, hvorfor Datagraf skifter navn til OTW, og hvad det betyder for nuværende og kommende kunder.

Hvorfor bliver Datagraf til OTW?

Vores navneskifte handler ikke så meget om navnet, men om at etablere og udvikle OTW-brandet i Danmark. Da jeg trådte til i efteråret 2017, udviklede jeg sammen med ledelsesteamet en ny strategi for bureauet, som blandt andet indebærer et tungere strategisk fokus og en bredere palet af indholdsproduktion. Samtidig så jeg et uudnyttet potentiale i Allers nordiske netværk af bureauer, herunder det anerkendte OTW i Sverige, som har samme fokus som os. Navneskiftet handler derfor om at skabe et fælles brand, der giver os en unik trækkraft på tværs af Norden.

Bliver I så lidt svenske nu?

Ej, det gør vi ikke. Men vi kommer til at orientere os nordisk og samarbejde der, hvor det giver mening. Tilsammen er vi nu 175 dygtige mennesker fordelt på 5 kontorer. Og rejsen er først lige begyndt.

Hvad står de tre bogstaver for?

OTW står for Off The Wall, som betyder at gøre tingene lidt anderledes, vælge en ny og måske lidt skæv vinkel, men også være underholdende og interessant. Det passer med vores ambition om at hjælpe kunderne med at trænge igennem støjen med deres kommunikation og skabe unikke fortællinger.

Hvordan kommer kunderne til at opleve en forandring?

I første omgang mærker vores kunder formentlig mest, at vi skifter navnet, men i løbet af kort tid vil de forhåbentlig også mærke, at vi kan hjælpe dem med både strategi og alle former for indholdsproduktion, alt efter hvad deres behov måtte være. Det gode samarbejde fortsætter, men målet er at skabe endnu mere værdi for vores kunder ved at komme tættere på deres kerneforretning og strategiske udfordringer.

I vil fokusere mere på den gode fortælling, hvad ligger der i det?

Virksomheders evne til at kommunikere et tydeligt formål og sætte dagsorden med deres kernefortællinger er vigtigere end nogensinde før. Vores fokus er at skabe fortællinger, så vores kunder kan skabe forandring. Historien skal tilbage i centrum, og så skal den formidles elegant og fængende på tværs af kanaler. Vi er eksperter i at formatere og konceptudvikle en lang række medier, så historierne kommer bredt ud og bliver relevante for målgrupperne.

Hvilke eksperter har I, der kan sætte historien i centrum?

I forhold til at forstå kundernes udfordringer har vi strategiske rådgivere og et stort analyseapparat. Som noget unikt i forhold til mange andre bureauer har vi en gruppe erfarne journalister og redaktører, der giver historierne liv, og vi har dygtige designere, der kan visualisere fortællingerne, hvad enten det er digitalt eller på tryk. Hele huset byder ind, og vi følger kunderne fra første idé til endelig publicering.

Hvordan har du tilpasset organisationen til det komplekse marked?

Blandt andet med et skifte i ledelsesteamet med ansættelsen af vores nye strategiske direktør Lasse Meldgaard Bloch og vores nye digitale direktør Martin Hartmann Jacobsen. Lasse har en bred baggrund fra både DR, private virksomheder og som rådgiver i bureauet Geelmuyden Kiese. Han vil være med til at sikre, at kommunikationen understøtter kundernes formål – og vil også udfordre deres strategi, hvis den ikke er skarp og operationel. Martin kommer fra en stilling som Head of Digital hos Radius Kommunikation. Han vil bidrage med at sætte vores digitale ydelser ind i en større strategisk kontekst og sikre, at vores kunders digitale kanaler og indhold understøtter deres forretning og formål og dermed skaber værdi.

Hvilke typer projekter er du mest stolt af?

Jamen, jeg er faktisk meget stolt af de mange langvarige relationer, vi har til vores kunder. I nogle tilfælde går de 20-30 år tilbage. Og det viser tydeligt, at samarbejdet bygger på tillid og god opgaveløsning. Og så er jeg stolt af, at vi rådgiver komplekse og politiske organisationer, hvor kommunikationsløsningerne kræver, at man kan forstå og navigere i et farvand med mange interessenter og dagsordener.

Hvor drømmer du om, at OTW er om fem år?

Vi skal være Nordens førende contentbureau. I det ligger der, at vi skaber fortællinger, som virkelig gør en forskel; for eksempel flytter holdninger eller skaffer medlemmer. Jeg vil også bygge videre på den kultur, vi har i dag, hvor vi samarbejder meget tæt med kunderne om at udvikle stærke fortællinger. Vi har gode erfaringer med det, man med et fint ord kunne kalde co-creation. Vi tror på, at de bedste løsninger skabes i fællesskab. Hvor vi kombinerer kundens unikke viden om forretningen med vores unikke viden om medier. Det samarbejde er centralt for enhver god rådgivning. Jeg glæder mig meget til at møde mennesker og virksomheder med noget på hjerte, for det er der, alle gode fortællinger starter.