Billede.OTW.jpg

Sådan skaber du succes med et magasin i 2020

Af Lea Hammersholt Malmos

OTWs gratismagasiner LIME og SKØN har over 16 år på bagen og høje læsertal, som har været stigende fra 2018 til 2019. Det er ikke kommet af sig selv, men kræver ambitioner, udvikling og en konstant finger på pulsen, hvad angår målgruppens efterspørgsel og behov. Vi har sammenfattet redaktørernes vigtigste pointer om, hvad der gør et godt magasin.

1. Fastlæg et strategisk udgangspunkt

Før du starter med at producere det faktiske magasin, skal din strategi og identitet for magasinet være på plads. Spørg dig selv: Hvem er vi, hvem er vores læsere, hvilken værdi vil vi give vores læsere, og hvilke konkrete kriterier eller mål skal opfyldes, for at magasinet er en succes? Hvis du ikke ved, hvem du er eller skal være noget for, kommunikerer og producerer du i blinde.

2. Faste formater er uundværlige

Faste redaktionelle formater er en journalistisk metode, som OTW altid arbejder ud fra, når vi fortæller historier, for de skaber identitet og genkendelighed for læseren. Det har også et praktisk formål, for det bliver ganske enkelt mindre tidskrævende og lettere for journalisterne at finde gode, skarpvinklede emner indenfor rammerne.

Nogle forbinder faste formater med en ubehagelig spændetrøje, men vi ser det som en ramme, der gør, at vores magasiner ikke kommer til at stikke i øst og vest. Det er en sund spændetrøje, som er med til at sikre kvalitet og genkendelig i magasinet, men det er vigtigt ikke at være bange for at udvikle nye formater og udskifte gamle, hvis de er udtømte eller ikke længere er tidssvarende,” siger Isabella Hundt Røhmann, redaktør på magasinet LIME.

3. Indfang med forsiden

Forsidens vigtigste opgave er at få læseren til at åbne magasinet, og det er ikke så lidt. Den skal være æstetisk indbydende, og magasinets identitet skal skinne igennem. Sæt rammer for forsiden, men uden at gøre dem fuldstændig stringent. Put gerne tre til fire små tekstbidder på forsiden, som vækker nysgerrighed hos læseren og derved lokker til at åbne magasinet og læse videre.

På SKØN er forsiden fra modeserien eller beautyserien i magasinet. Det betyder, at det altid er en kvindelig model, som gennem tøj, omgivelser eller ved at fremhæve dele af kroppen afspejler magasinets skiftende temaer. Mangfoldighed er vigtigt for at vise, at skønhed er mange ting, og modellen skal altid udstråle imødekommenhed, og tekstbidderne skal vække interesse for indholdet,” siger Cathrine Park, redaktør på magasinet SKØN.

4. Skriv til læseren, som var det en ven

Sproget skal varieres efter målgruppen. Henvender dit magasin sig til fagfolk, skal sprog og indhold afspejle deres viden, men er det i højere grad et udsnit af en bredere befolkning, kan det være vigtigt at overveje, om man vil skrive til højeste eller laveste niveau. Vi siger ingen af dem. Skriv, som fortalte du en historie til en god ven eller veninde. Skriv i øjenhøjde.

På SKØN fortæller vi, som ville vi fortælle til vores søster, mor eller en veninde. Det er et mantra vi har, for at vi ikke formidler snobbet, bedrevidende eller uforståeligt,” siger Cathrine Park, redaktør på SKØN.

5. Altid relevant og brugbart indhold

Kend din målgruppe, og vid, hvad der er relevant for dem, for magasinet har eksistensberettigelse gennem dets relevans. Hav fingeren på pulsen, og vær klar til at udvikle magasinet i det små, for eksempel på format-niveau eller i visuelle greb, hvis tiderne ændrer sig. Spørg dig selv: Hvad efterspørger vores målgruppe, og hvad er deres behov? Og spørg hellere for ofte end for sjældent.

LIME perspektiverer den hverdag, som kvinder befinder sig i. Men vi er ikke bange for at eksperimentere, og løfte hverdagsemner som feminisme, klima eller familierelationer til en større historisk eller debatskabende historie. Der skal være nerve, og der skal være kant, men historierne skal aldrig stikke af fra hverdagen, som har fokus og relevans for LIMEs læsere,” siger Isabella Hundt Røhmann, redaktør på LIME.

lime:skon.png
Magasinet LIME

LIME er Danmarks mest læste kvindemagasin, som udkommer 10 gange årligt og distribueres via Nettos 500 butikker. Magasinet udkommer i et oplag på 150.000 med et læsertal på 237.000 i 2019

Magasinet SKØN

Beautymagasinet SKØN udkommer 10 gange årligt og distribueres i 291 Matas-butikker. Magasinet udkommer i et oplag på 80.000 med et læsertal på 195.000 i 2019

Pernille_K_80V6599BW.jpg
Pernille Kleding
Content Director København

Pernille Kleding har det overordnede ansvar for OTWs redaktionelle afdeling. Pernille er uddannet journalist og har +20 års erfaring som Tekstforfatter, Redaktør og Redaktionschef på tværs af en lang række medier og bureauer.