otte-veje_ma-lgruppeanalyse.jpeg

Otte veje, der bringer dig tættere på din målgruppe

Af Kim Højlund

Jo mere du ved om din målgruppe, jo bedre kommunikation kan du skabe. Men hvad skal du overveje, inden du går i gang med en målgruppeanalyse? Og hvordan får du mest ud af analysen efterfølgende?

Mange kommunikationsfaglige ønsker større indsigt i målgruppen og vil gerne arbejde mere systematisk med målgruppeanalyse. Samtidig kan der være bekymring for omfanget af en analyseproces og for, at det ender ud i data, der er svære at bruge i praksis. Og ja, målgruppeanalyse kan sagtens blive et omfattende og tidskrævende projekt, hvis man mister fokus på formålet. Kunsten er at gå til opgaven med en klar plan for, hvad der skal undersøges, og hvordan denne viden skal aktiveres.

Her får du otte tiltag, der kan hjælpe med at fokusere analysearbejdet og komme tættere på målgruppen.

1. Definér et klart formål

Første skridt er at definere formålet med målgruppeanalysen. Ud over det åbenlyse formål: At vide mere om jeres målgruppe for at kommunikere bedre, skal I spørge jer selv, hvilke beslutninger I skal tage på baggrund af den indsigt, analysen giver.

2. Få overblik over eksisterende viden

I har muligvis allerede viden om jeres målgruppe, som kan danne afsæt for målgruppeanalysen. Dan jer et overblik over den viden, og vurdér, hvorvidt det dækker jeres behov i dag. På den baggrund kan I supplere med en målgruppeanalyse, der både leverer den viden, I står og mangler, og kvalificerer eksisterende viden.

3. Indgå de rigtige alliancer

Data er kun interessant, når det er bearbejdet og gjort klar til at blive aktiveret. Hvis I ikke er så heldige at have ressourcerne i huset, kan løsningen være at indgå alliancer med eksterne specialister, der kan gennemføre analysen og efterfølgende omsætte indsigterne til strategiske anbefalinger og konkrete actions.

4. Gør målgruppen levende

Alle organisationer har en forestilling om, hvad der karakteriserer deres målgruppe, hvordan målgruppen ser ud, hvilke holdninger målgruppen har osv. Spørgsmålet er bare, om det svarer helt til virkeligheden. Gør derfor målgruppen levende gennem kvalitative interviews og meget gerne ved at udvikle persona-beskrivelser.

5. Dyk ned i målgruppens verden

Et fast blik rettet mod formålet sikrer, at målgruppeanalysen afgrænser sig naturligt og dykker ned i de områder, der giver jer værdi. Selv hvis I kender demografien på jeres målgruppe, er der ofte meget mere at dykke ned i. Jo klogere du bliver på din målgruppes verden, adfærd, behov og motivation, desto bedre kommunikation kan I lave.

6. Vælg ud i datamængden

Når målgruppeanalysens resultater skal bearbejdes og omdannes til konkret action, bør I vælge ud i datamængden og fokusere indsatsen. I behøver ikke at aktivere alle data på samme tid, men det er essentielt at prioritere indsatserne på baggrund af den nye viden, I har fået om målgruppen, og den betydning, det har for jeres forretning.

7. Genbesøg målgruppen løbende

At arbejde med målgruppedata er en kontinuerlig proces. Blot fordi man har taget temperaturen på målgruppen i 2016, betyder det ikke, at tingene forbliver sådan. Vores anbefaling er, at I genbesøger målgruppen løbende, men med forskellig fokus og metode, afhængigt af jeres behov.

8. Undgå skuffen, og del ny viden

Virkeligheden er desværre, at analyser til tider ender i skuffen, og potentialet går tabt. I lykkes bedst, hvis målgruppeanalysen gøres til et elsket projekt og forankres hos ledelsen og de medarbejdere, der i det daglige skal træffe beslutninger på baggrund af den. Det er derfor vigtigt, at målgruppeanalysens resultater og efterfølgende handlingsplan kommunikeres tydeligt ud i organisationen og gøres let tilgængelig.